develop your own website

  
30 Maj  -  2 June 2019

Ragnhild Monsen

              Konstvandring i Dalsland 

              Nästegårdsvn. 28,

              Gustavsfors.

välkommen till min ateljé

Nästegårdsvn. 28, Gustavsfors
+47 9182 7447
Jag har arbetat med min konst i Dalsland i över 25 år och har haft många stora separatutställningar i Sverige. Jag har ställt ut i över 13 länder i Europe,Canada,Japan


Nedan är en karta så att du kan hitta min studio, är det lätt, sväng vid sidan av ICA och leta efter nummer 28


fortsätt att rulla ner för videor - continue scrolling down for videosVisual CV 

Arendal K:a