Mobirise

  
10  -  13 Maj 2018

Ragnhild Monsen

              Konstvandring i Dalsland 

              Nästegårdsvn. 28,

              Gustavsfors.

välkommen till min ateljé

Nästegårdsvn. 28, Gustavsfors
0531 21113
Jag har arbetat med min konst i Dalsland i över 25 år och har haft många stora separatutställningar i Sverige. Jag har ställt ut i över 11 länder.


Nedan är en karta så att du kan hitta min studio, är det lätt, sväng vid sidan av ICA och leta efter nummer 28


fortsätt att rulla ner för videor - continue scrolling down for videosVisual CV 

Arendal K:a