Mobirise

  
25 - 28 Maj 2017

Ragnhild Monsen

              Konstvandring i Dalsland 

              Nästegårdsvn. 28,

              Gustavsfors.

välkommen till min ateljé

Nästegårdsvn. 28, Gustavsfors
0531 21113
Jag har arbetat med min konst i Dalsland i över 25 år och har haft många stora separatutställningar i Sverige. Jag har ställt ut i över 11 länder.


Nedan är en karta så att du kan hitta min studio, är det lätt, sväng vid sidan av ICA och leta efter nummer 28